Impressum

Autor: Igor Vukmanić
Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 2
31000 Osijek
E-mail: igor.vukmanic@amo.hr

Urednica: Marina Kovač
Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 2
31000 Osijek
E-mail: marina.kovac@amo.hr

Dizajn i grafički koncept: Dr. Maximilian Just
Programiranje: JUSTePublishing EU
E-mail: justepublishing@gmail.com

Prijevod na engleski: Una Krizmanić Ožegović
okanu1@gmail.com

Arheološki muzej Osijek
Trg Sv. Trojstva 2
31000 Osijek
E-mail: amo@amo.hr