Impressum

Autor: Igor Vukmanić
Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31000 Osijek
E-mail: igor.vukmanic@mso.hr

Urednica: Marina Kovač
Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31000 Osijek
E-mail: marina.kovac@mso.hr

Dizajn i grafički koncept: Dr. Maximilian Just
Programiranje: JUSTePublishing EU
E-mail: justepublishing@gmail.com

Prijevod na engleski: Una Krizmanić Ožegović
okanu1@gmail.com

Muzej Slavonije u Osijeku
Trg Sv. Trojstva 6
31000 Osijek
E-mail: mso@mso.hr