Petrijevci

Naselje: Petrijevci?
Rimski naziv: Mursella
Tip lokaliteta: vojni logor
Datiranje: 1. st.

Rimski pisac Ptolomej spominje mjesto imenom Moursella koje je u Hierosolymitanskom itineraru navedeno kao mutatio Mersella. U obliku Mursa minor taj je lokalitet spomenut u spisu Tabula Peuntingeriana i u Ravenjaninovoj Kozmografiji, noseći u imenu oznaku da je mlađe (minor) od Murse (maior) prema kojoj je nazvana.
Moguće je da je krajem 1. st. u Murselli postojao rimski legijski logor. Ukoliko su početkom 2. st. nakon 1. dačkoga rata u Panoniji istodobno boravile legije IX Claudia i XXX Ulpia, ta je druga legija mogla biti smještena u Murselli. Možda je još 89. – 90. legija XXI Rapax tamo podigla logor, a uz isto se mjesto također vezuje logor legije s oznakom XIIII Gemina. U temelje kapele Sv. Roka u Petrijevcima je ugrađena opeka s pečatom legio VI Herculia (3. – 4. st.).
Mursella je mogla biti smještena u sjevernome dijelu Petrijevaca koji je uništen radom lokalne ciglane. Navodno su na petrijevačkome groblju dokumentirana dva položaja okružena jarcima. Međutim, pouzdano određeni podatci za smještaj logora Mursella u Petrijevce zasad ne postoje.