Limes

Granice Rimskoga Carstva (limes) jedinstven su spomenik dugačak više od 7500 km. Danas su njihovi arheološki ostatci dio zajedničke baštine dvadeset i jedne suvremene europske, azijske i afričke države, koji svi pripadaju navedenome jedinstvenom višenacionalnom spomeniku. Zato ih se, pod tim nazivom, nastoji proglasiti dijelom UNESCO-ve svjetske kulturne baštine. Njome su već imenovani Hadrijanov zid i Antoninov nasip u Velikoj Britaniji te Gornjogermansko-retijski limes u Njemačkoj. Pripreme traju i u drugim europskim državama, ponajprije u Slovačkoj, Mađarskoj te Austriji, kako bi i tamošnji dijelovi limesa u sljedećih nekoliko godina mogli biti uključeni u spomenuti Spomenik. Republika Hrvatska 2014. godine podnosi Odboru za svjetsku baštinu izmijenjenu nacionalnu pristupnu listu za limes, a prvo će uvrštenje u isti popis navedene godine podnijeti i predstavnici Srbije, Rumunjske i Bugarske.