Osijek – Donji grad

Osijek - Ostatci hipokausta u Radičevićevoj ulici 3 (Vukmanić 2010)Grad: Osijek, Donji grad
Rimski naziv: Mursa
Tip lokaliteta: grad, kastel, nekropola
Datiranje: 1. – 4. st.

Od početaka se istraživanja limesa u Hrvatskoj vjerovalo da je kolonija Mursa, iznad koje je podignut suvremeni grad Osijek, bila podignuta u njegovu zaleđu.
Koristeći se povoljnim položajem i izbjegavajući okolna močvarna područja, Rimljani su se ulogorili petnaestak kilometara zapadno od ušća Drave u Dunav, na mjestu prijašnjeg keltskoga opida. Taj su Rimljani možda zauzeli prije panonsko-delmatskoga ustanka 6. – 9. g. i uz njega podigli drveno – zemljani kastel. Pretpostavlja se da je to bilo na području današnjeg KBC-a Osijek. U 1. i 2. su st. u Mursi dokumentirane pomoćne jedinice rimske vojske cohors II Alpinorum i ala II Hispanorum Aravacorum.
Polovinom je 20. st. velik broj znanstvenika bio uvjeren da je u Mursi početkom 2. st. bio podignut i logor legije imenom X Gemina. Na nazočnost vojske ukazuje i stadion koji tu opisuje grčki povjesničar Zosim (Historia nova) povodom bitke između Magnencija i Konstancija 351. U gradu je određeno vrijeme bila stacionirana riječna flotila. Krajem 4. st. Mursu su opustošili Goti, a 441. Huni.Osijek - Rimski spomenici u Muzeju Slavonije (Vukmanić 2009)
Na pravce rimskih gradskih bedema i položaj mosta (tzv. Hadrijanova mosta) u Mursi ukazuju planovi pohranjeni u Državnom arhivu u Osijeku. U Franjetićev su plan točno uklopljeni elipsoidni ostatci gradskoga zida i jarka otkriveni na mjestu negdašnjeg Silosa (V. Katavić). Na području sveučilišnog kampusa u posljednjem su desetljeću također provedena velika zaštitna arheološka iskopavanja (S. Filipović).