South East Europe – Dunavski limes kao brend

Arheološki muzej Osijek aplicirao je 2011. kao partnerska institucija iz Republike Hrvatske za financijska sredstva iz programa Europske unije IPA-I South East Europe. Nakon što su Aplikacija i priloženi troškovnik s planom opisa poslova prihvaćeni, nepovratna su sredstva projektnim partnerima iz devet institucija, iz sedam podunavskih država i Italije, odobrena u ukupnome iznosu od 1.139,782 eura.
Cilj je projekta Dunavski limes kao brend podići svijest stanovništvu uz Dunav o važnosti zaštite ostataka granica Rimskog Carstva. Stručnjaci Muzeja Slavonije (kustosi Igor Vukmanić i Marina Kovač) kroz ovaj su projekt 2012. – 2014. sustavno radili na: prikupljanju arhivske dokumentacije iz baštinskih ustanova u zemlji i inozemstvu, geofizičkim istraživanjima rimskih lokaliteta u Batini, konceptu vizualiziranja, konzerviranja i prezentiranja lokaliteta Ad Militare u Batini, pisanju radova, održavanju prezentacija o Dunavskom limesu u Hrvatskoj, izradi informacijske ploče u Batini te su sudjelovali na radionicama projekta.