Bratislavska skupina

Bratislavsku skupinu čine stručni i znanstveni predstavnici zemalja koje su uvrstile njihov nacionalni odjeljak limesa u popis svjetske baštine, zemalja koje su nominirale limes za taj popis te predstavnici zemalja koje su UNESCO-u podnijele službeni zahtjev (pristupnu listu) za proglašenje limesa spomenikom svjetske baštine. Članovi se Skupine periodički sastaju kako bi raspravili o načinu dokumentiranja lokaliteta uz limes, izradi međunarodne i nacionalne baze podataka i jedinstvenome standardu za upravljanje spomenikom. Skupina nastoji odrediti znanstveni okvir rada za cijeli Spomenik i premostiti razlike koje proizlaze iz tradicija istraživanja u pojedinim državama. Ime je dobila prema mjestu održavanja prvoga sastanka u 2003. godini. Dugoročni je cilj Skupine uvrstiti u UNESCO-ov popis sve primjereno očuvane dijelove limesa u Europi, na Bliskome istoku i Sjevernoj Africi (karta 1.). Hrvatski predstavnik u Bratislavskoj skupini je Igor Vukmanić, kustos arheolog Muzeja Slavonije u Osijeku, u kojem se pohranjuje nacionalna baza podataka za ovdašnji dio limesa.