Limes u Hrvatskoj na putu prema UNESCO-u

U svrhu približavanja europskim standardima u istraživanju i zaštiti područja uz Dunav, Arheološki muzej Osijek postao je 2008. referentna točka za istraživanje limesa u Hrvatskoj. U tome se muzeju (pripojenome Muzeju Slavonije 2012.) na jednome mjestu započelo s prikupljanjem svih vrsta dokumentacije o limesu u Hrvatskoj. U tu se dokumentaciju ubrajaju: fotografije lokaliteta iz zraka, satelitske snimke lokaliteta, fotografije snimljene infra-crvenim svjetlom, rezultati geofizičkih istraživanja, arheoloških iskopavanja i terenskih pregleda u Podunavlju, arhivski materijal i fotodokumentacija, zemljovidi s lokalitetima i svi objavljeni stručni i znanstveni radovi o lokalitetima uz limes u Hrvatskoj. Od 2009. kontinuirano se nastoje dokumentirati i promjene stanja na ovdašnjim lokalitetima.
Danube Limes Brand radionica u Muzeju Slavonije (Dujmić 2014)
Istraživanje limesa predstavlja opsežan i dugotrajan postupak koji u Hrvatskoj, prvi put poslije šezdesetih godina 20. st., ponovo sustavno provodi Muzej Slavonije. Prvo 2009., sredstvima BRESCE-ova UNESCO-va Ureda iz Venecije, od 2012. programima Limes u Hrvatskoj Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a 2012. – 2014. South East Europe programom, projektom Dunavski limes kao brend. Suradnja, planovi i budući okvir djelovanja regionalnih i gradskih muzeja hrvatskog Podunavlja s nadležnim županijskim Konzervatorskim odjelima inicirana je bila prvim zajedničkim sastankom u Muzeju Slavonije u Osijeku, održanome u travnju 2014.