Ilok

Ilok - Ostatci iz rimskog razdoblja (Vukmanić 2008)Naselje: Ilok
Rimski naziv: Cuccium
Tip lokaliteta: kastel
Datiranje: 1. – 4. st.

Pretpostavlja se da je na Gornjemu gradu u Iloku bio smješten rimski kastel, no njegova je mikrolokacija danas nepoznata. Neki su arheološki ostatci s tamošnjega lokaliteta bili uzidani u mjesnu srednjovjekovnu utvrdu. Sustavnim su arheološkim istraživanjima u dvorištu Dvora knezova Iločkih 2001. – 2007. (Ž. Tomičić, M. Dizdar) pronađeni ostatci rimske arhitekture datirane u 3. st., dok je na istome mjestu u prvoj trećini 1. st. bila smještena istočna nekropola lokaliteta, s pokopanim pripadnicima rimskih pomoćnih vojnih jedinica ili klijenata.
Ilok - Arheološka iskopavanja (Ferenčević 2007)
Više su puta pri kopanjima rovova za plinovod u Iloku bile pronađene i keramičke vodovodne cijevi. Novijim je istraživanjima Vodene glave južno od Iloka dokazano da takve cijevi, postavljene od izvora Dekana do Gornjega grada, potječu iz doba austrijske vlasti, dok je početak rimskoga vodovoda lociran na brdu Principovcu. Kao posada kastela Cuccium dokumentirani su cuneus equitum Promotorum Cuccis i equites sagitarii Cuccis.