Batina

Batina - Arheološko iskopavanje 2013 (Vukmanić 2013)
Naselje: Batina
Rimski naziv: Ad Militare
Tip lokaliteta: kastel
Datiranje: 1. – 3. st.
Površina: 2 ha

Rimski lokalitet u Batini je poznat od kraja 18. st. Istraživanja koja je 1970. u Batini vodila D. Pinterović bila su jedina sustavna iskopavanja na dijelovima tamošnjega kastela Ad Militare. Terenskim je pregledom istočnoga ruba Banskog brda 2008. sustavno obiđeno šire područje Batine i Zmajevca. Zajednički su ga obavili stručnjaci Arheološkoga muzeja Osijek, Instituta za arheologiju i Odsjeka za arheologiju HAZU-a.
Batina - Glavna vrata - Porta-praetoria (MSO, DD3D)
Na mjestu kastela 2010. – 2013. napravljena su i geofizička istraživanja georadarskom metodom i metodom električnoga otpora. Detektirani su bili zgrada zapovjedništva s poprečnom prostorijom i apsidalnim svetištem, spavaonice, zapovjednikov stan, kompleksi građevina nesigurne funkcije (žitnice, radionica, bolnica?) te bedemi. Oblikom bedema i zgradama u unutrašnjosti logora, kastel je datiran u doba cara Antonina Pija (138. – 161.). Pomoćna jedinica rimske vojske koja je podigla opisanu građevinsku fazu kastela vjerojatno je bila cohors II Asturum. U kastelu su još mogle boraviti cohors II Augusta Thracum, odred legio II Adiutrix i odred legio VI Herculia, te equites Flavianenses.