Kamenac

Kamenac - Položaj nekadašnjega rimskog nalazišta (Konzervatorski odjel u Osijeku 1978)Naselje: Kamenac
Rimski naziv: Mons Aureus?
Tip lokaliteta: kastel, villa rustica?, nekropola
Datiranje: 4. st.

Na području današnjeg Kamenca smješten je rimski lokalitet nepoznatog naziva. Za isti nije dosad pouzdano određeno je li u pitanju civilni ili vojni položaj, ali predmeti iz toga mjesta upućuju na to da je riječ o kasnoantičkome nalazištu. R. Fröhlich još je u 19. st. naveo da je u Kamencu naišao na zidove kastela (sic) i nekropolu, dok je J. Dombay poslije tamo pronašao temelje jedne rimske građevine i nekoliko zidanih grobnica. Da se ondje nalazi kastel Mons Aureus sumnja više suvremenih stručnjaka, no dvojbeno je je li Mons Aureus bilo ime Banskoga brda ili tamošnje vojne postaje. Kamenac - Zaštitno arheološko iskopavanje (Vukmanić 2013)

Antoninov itinerar to mjesto označava (jednom) postajom Ad Novas et Aureo Monte, dok Notitia dignitatum opisuje Ad Novas kastelom, a Aureus Mons sjedištem legije s nazivom VI Herculia.