Bilje

Bilje - Aplika s okova kola u obliku Apolonove ili Merkurove glave (Vukmanić 2014)Naselje: Bilje
Tip lokaliteta: prometnica

 
 

U 18. st. L. F. Marsigli je napravio skicu rimske prometnice između Osijeka i Bilja što je dokaz da je ona tad bila vidljiva, a eventualno i u uporabi. Pišući o rimskome miljokazu pronađenomu sjeverno od Murse (Osijek) pri gradnji nove prometnice 1774., M. P. Katančić se zanimao za tri rimske prometnice koje su iz tog rimskog grada vodile prema sjeveru, osobito slijedivši pravac one uz Dunav. Početkom 19. st., tu je prometnicu kod Bilja označio i J. Koller. Između 1962. i 1969., ostatke je te prometnice u više navrata nakon oranja zapazila K. Minichreiter. Bilje - Miljokaz, završetak (Hršak 2013)Zaštitnim su arheološkim istraživanjima koje je 2006. na lokalitetu proveo G. Skelac ponovo dokumentirani njezini, u velikoj mjeri uništeni tragovi i jedna aplika za kola u obliku Apolonove ili Hermesove glave. Nedaleko od toga mjesta 2013. je u Muzej Slavonije prenesen miljokaz udaljen 159 m.p. od grada Aquincum (Budimpešta).