Sotin

Sotin - Dvostruki jarak pomoćnog rimskog vojnog logora (Loznjak-Dizdar 2010)Naselje: Sotin
Rimski naziv: Cornacum
Tip lokaliteta: kastel
Datiranje: 1. – 4. st.
Površina: 1.7 ha

Pretpostavlja se da je u 1. st. uz rub lesne zaravni na Popinome brdu u Sotinu bio podignut augzilijarni logor nazvan Cornacum. Postoje naznake da je uza nj bilo razvijeno i civilno naselje. J. Brunšmid je smatrao i da je u Sotinu bila postavljena beneficijarijska postaja kakve su osiguravale red i mir te carinile robu uz granicu. Na području se današnjega Sotina, od prometnice podignute uz limes, račvao put za Cibalae.
Sotin - Izgled lokaliteta 2009 (Vukmanić 2009)
Više je manjih iskopavanja na području Sotina vodio A. Dorn. Terenske preglede dugi niz godina u Sotinu je obavljao i M. Ilkić. Istočno od Popinoga brda 2009. je bio iskopan presjek dvostrukoga jarka s profilacijom u obliku slova V koji je mogao opasivati tamošnji pokretni rimski logor (D. Ložnjak – Dizdar, M. Dizdar, M. Hutinec). Između dva navedena logora u Sotinu su dokumentirani i ostatci prometnice. Posadu kastela Cornacum u različitim su vremenskim razdobljima mogle činiti cohors I Montanorum, cohors II Aurelia Dacorum Antoniniana, te equites Dalmatae.