Zmajevac (Mocsolás)

Zmajevac (Mocsolás) - Grob 52 (Filipović 2001)Lokacija: Zmajevac (Mocsolás)
Tip lokaliteta: nekropola
Datiranje: 4. st.

 

Na položaju Mocsolás, gdje su u razdoblju 1999. – 2008. g. provođena sustavna arheološka istraživanja, istražena je dosada najveća kasnorimska nekropola na hrvatskom dijelu limesa. Istražena je površina od oko 1700 m2 na kojoj je pronađeno 175 grobova. Svi pronađeni grobovi su kosturni, a pokojnici su bili položeni u rake ili u grobnice napravljene od opeka koje su bile ukopane u lesu. U dosadašnjim istraživanjima dokumentirano je 168 grobova s pokopima u rakama i 17 grobova s pokopima u grobnicama. Unutar 142 groba pronađeni su brojni nalazi nakita, toaletnog pribora, pojasne garniture, različiti oblici keramičkih i staklenih posuda te numizmatički nalazi. Rezultati antropološke analize pokazali su kako na nekropoli u podjednakom omjeru dolaze pokopi oba spola, no uočava se i veliki broj pokopa djece.
Zmajevac (Mocsolás) - Jedan od areala kasnorimske nekropole (Filipović 2005)
Rezultati višegodišnjih istraživanja prezentirani su izložbom „Kasnoantička nekropola u Zmajevcu“ 2010. g. u Muzeju Slavonije. Arheološka istraživanja financirana su sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Osječko-baranjske županije i Muzeja Slavonije. Voditeljica navedenih arheoloških istraživanja bila je S. Filipović. (Slavica Filipović)