Kopačevo

Kopačevo - Postavljanje cijevi za distribucijski plinovod (Vukmanić 2011)Naselje: Kopačevo
Rimski naziv: Ad Labores?
Tip lokaliteta: kastel?
Datiranje: 2. – 4. st.

 
Rimski lokalitet u Kopačevu nalazi se uz sam rub današnjega Parka prirode Kopački Rit. U drugoj polovini 20. st. dokumentirano je da je nalazište bilo okruženo trima nekropolama, koje su prije 2. svjetskoga rata istraživali mađarski arheolozi. Uz jedan je od rubova lokaliteta dokumentirana nekropola datirana u kasnoantičko doba. Poznat je položaj još dvjema rimskim nekropolama, od kojih je jedna navodno uništena pri iskopavanju zemlje za izgradnju nasipa protiv poplava oko 1950. U tome je mjestu M. Bulat arheološki istražio manji dio nalazišta, interpretirajući ga dijelom kanalizacijskoga sustava iz 2. – 4. st. Kopačevo - Mjesto nekadašnjeg lokaliteta (Vukmanić 2011)Godine 2013. kroz dio je lokaliteta postavljen distribucijski plinovod, a iz stratigrafije se nalazišta moglo zaključiti da je u Kopačevu vjerojatno bio podignut manji jednoslojni rimski položaj (I. Vukmanić). Vjeruje se da se kod Kopačeva pravac limitske prometnice račvao, jedan prema Bilju i Mursi, a drugi prema Nemetinu.