Popovac

Popovac - Mjesto potencijalnog-rimskog-vojnog logora (Vukmanic 2009)Naselje: Popovac
Rimski naziv: Antianae?
Tip lokaliteta: kastel, naselje, nekropola
Datiranje: 3. – 4. st.

Tek predstoji nepobitno odrediti je li mjesto Popovac u kasnoj antici (4. st.) bilo u sustavu limesa kad je taj iz linearnog sustava bio preoblikovan u široku vojnu zonu. Na više su mjesta u okolici Popovca pri oranju bili otkriveni rimski grobovi. Iskopavanjem kanala duž jednog od rubova lokaliteta, utvrđeno je da je tu vjerojatno bilo podignuto i kasnoantičko naselje. Najstariji podatci o Popovcu potječu sa Zemljovida biljskoga vlastelinstva iz 18. st. na kojoj je označen rimski grad Quadri Burgi. Popovac - Nekadašnji moguci rimski vojni položaj (Vukmanić 2009)

Još je 1826. Katančić znao za ovdašnju opeku s pečatom Qvadribvr, što bi moglo biti njegov latinski naziv. No taj je mogao biti i Antianae ili Aureus Mons. Na temelju satelitskih snimaka i terenskoga pregleda u Popovcu je M. Ilkić locirao rimski logor s višestrukim jarcima.