Kneževi Vinogradi

Kneževi Vinogradi - Novac pribavljen terenskim pregledom (Vukmanić 2013)Naselje: Kneževi Vinogradi
Rimski naziv: Donatianae?
Tip lokaliteta: kastel
Datiranje: 2. – 3. st.
Površina: 2.8 ha

Rimski materijal s arheološkog lokaliteta kod Kneževih Vinograda poznat je od kraja 19. st. Tamošnje je nalazište danas smješteno uz rub plavnoga područja rijeke Dunav. Budući da su opetovani terenski pregledi mikrolokacije upućivali na građevinske ostatke i na ostatke nekropole, 1986. su tamo započele pripreme za istraživanja koja su završila nakon arheoloških iskopavanja 1987. (K. Minichreiter). Otkriveni su bili temelji zidova građenih trajnim materijalom, nekoliko prostorija s podnicom i zidanim kanalizacijskim sustavom. Godine 2013. na lokalitetu je provedeno istraživanje magnetometarskom metodom i metodom električnog otpora (I. Vukmanić, B. Mušič). Tada je određena i veličina, usmjerenje, položaj vratiju i raspored građevina u unutrašnjosti kastela koji je možda bio nazvan Donatianae. Posada kastela je bila cohors I Ulpia Pannonica i/ili cohors III Alpinorum.
Kneževi Vinogradi - Geofizička istraživanja (Vukmanić 2013)
Policija Republike Hrvatske na ovom, kao i na svim arheološkim lokalitetima u Hrvatskoj provodi učestali inspekcijski nadzor zbog pljačkanja metalnih predmeta uporabom detektora za metal.